Új szakképesítés kell!

A NEXON szorgalmazza, hogy létrejöjjön a Bérügyintéző OKJ szerinti (rész)szakképesítést is magába foglaló új, gazdagabb szakmai tartalommal rendelkező bérügyviteli (alap)szakképesítés, amely – tekintettel munkaerő-piaci relevanciájára – mielőbb önálló szakképesítés lehet, s mesteri cím is épülhetne rá.

Több okot is látunk az új bérügyviteli szakképesítés létrehozására:

  • Megváltozott a gazdálkodó szervezetek igénye szakképesítés tartalmával szemben, különös tekintettel külföldi vállalatok magyarországi térnyerésére. A bérügyviteli munkatársaknak egyre több helyen szükségük van idegen nyelvismeretre, alapos informatikai tudásra, széles körű jogi ismeretekre (bele értve az EU-s vonatkozásokat is), adatszolgáltatási/adatkezelési, nyilvántartási, dokumentációs, statisztikai stb. gyakorlati ismeretekre/kompetenciákra.
  • az egyre komplexebbé váló munkáltatói követelményrendszer következménye, hogy a bérügyviteli munkakörökben – a szakképesítéssel rendelkező munkavállalók mellett és helyett – megjelennek a gazdagabb kompetenciakészlettel rendelkező felsőfokú végzettségű munkavállalók, mivel csak ők képesek ellátni az egyre összetettebbé váló bérügyviteli feladatokat.
  • Lehetővé kell tenni, hogy a bérügyviteli munkakörben dolgozó motivált munkavállalók vonzó szakmai karrier utat járhassanak be, ezért legalább háromszintű (rész-, alap- és ráépüléses szakképesítésekből álló) szakmastruktúrát célszerű létrehozni, amelyre a kamara további negyedik szintet, azaz mesteri címet építhet.
  • Célszerű olyan megoldást találni, hogy az új bérügyviteli szakképesítés – felnőttoktatás keretében – második (ingyenes) szakképesítésként is megszerezhető legyen.