OBB kutatási jelentés 2024

Idén harmadszor kérdeztük meg a versenyzőket, hogy egy kérdőívet kitöltve osszák meg velünk tapasztalatukat és véleményüket a feladatokkal, illetve a bajnokság menetével kapcsolatban.

Összefoglaljuk a 2024. február 5-ével lezárt kérdőíves kutatás eredményeit, amely 115 válaszadó online kitöltésű kérdőívének feldolgozásából született.

Mivel harmadik éve készítjük a hasonló kutatásokat, ezért a mostani eredmények lehetőséget teremtettek az összehasonlításra is.

 • Megállapítható, hogy a 35-54 év közötti korosztály alkotja a mezőny derékhadát (67%), melyet az 55-64 év közötti korosztály követ (17%). A szakma fiatalabb képviselőit (18-24 éveseket) továbbra sem hozta lázba az OBB.
 • A válaszok – a tavalyihoz hasonlóan – jól mutatják, hogy a bérügyviteli szakma ellátásához egyre komplexebb tudásra van szükség és a felsőfokú kvalifikáción túl kell a speciális szakismeret is. A válaszolók 85%-a jelentette ki, hogy rendelkezik valamiféle bérügyintézéssel összefüggő szakképzettséggel, illetve szakképesítéssel, és csak 15% százalékuk mondta, hogy nincs ilyesfajta szakmai előképzettsége.
 • Az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is azt tapasztaltuk, hogy a NAV, a NEXON és az OBB honlapja, valamint a NEXON hírlevele és Facebook oldala juttatja el legnagyobb mértékben az OBB jó hírét és üzenetét a bajnokság potenciális érintettjeihez.
 • A legtöbben a szakmai fejlődést, a jogszabályok változásának követését, a szakmai megmérettetést és a versenyszellemet tartják az OBB legfőbb ösztönző tényezőjének. Azok, akik menet közben abbahagyják a versenyt, a munkahelyi elfoglaltságot jelölték meg legfőbb oknak.

 

A feladatokról

 • A feladatokkal kapcsolatban a válaszadók 35%-a úgy nyilatkozott, hogy fordulónként akár 4-5 órát fordítanak a feladatok megoldására, míg 25%-a 2-3 órában jelölte meg ezt az időtartamot.
 • A versenyzők többsége (73 fő) úgy válaszolt, hogy a nehézségi szint fokozatos növelése ösztönző (nagyon ösztönző 33 fő, ösztönző 40 fő), ezért 2024-ben is arra kérjük a feladatkészítőket, hogy lehetőség szerint a feladatok nehézségi fokát csak lépésről-lépésre, fordulóról-fordulóra növeljék.
 • A válaszolók 87%-a egyetért abban, hogy a feladatok tartalma összességében rendben van.

 

 

Szándékaink szerint olyan feladatokat konstruálunk, amelyekben visszatükröződnek a bérügyvitel világát érintő trendek és kihívások, amely pl. a globalizációból, a gyakori jogszabályváltozásból, a határon átnyúló szolgáltatásokból, a szakképzési rendszer átalakításából, a külföldi munkavállalásból vagy éppen a pénzügyi és adózási rendszerben megjelenő új formációkból erednek.

Folyamatosan arra törekszünk, hogy elsősorban a „valós életben előforduló, több gyakorlati feladat” kerüljön ki a feladatkészítők kezéből.
A kutatás ismételten arra is rámutatott, hogy a feladatstruktúra korszerűsítését nem lehet befejezettnek tekinteni, s bátrabban élhetünk új típusú feladatok bevezetésével.

A kutatást kitöltő versenyzőink a feladatok összetételére sok hasznos javaslatot tettek. A feladatkészítők minden bizonnyal szívesen látják az új témafelvetéseket, ugyanakkor meg kell találnunk a helyes egyensúlyt a témakörök között, különös tekintettel arra, hogy a versenyzők 62%-ának a bérszámfejtés teszi ki a mindennapi munkáját.

 • A 115 válaszolóból 89-en elégedettek voltak a feladatok megfogalmazásával. (17% szerint „tisztán érthetőek és egyértelműek” voltak, 60% pedig „érthető és egyértelmű” megfogalmazást használt.) Az előző évi kutatásokban e tekintetben sok elmarasztalást kaptunk. Úgy tűnik, hogy sikerült a feladatkészítőknek javítani a feladatok érthetőségén.
 • A megkérdezettek 36%-a gondolta úgy, hogy a feladatok teljes egészében (nagymértékben) kapcsolódtak napi munkájukhoz.
  A megkérdezettek 42%-a „volt olyan rész, ami kapcsolódott” választ jelölte meg. Csak kevesen (7%) mondták azt, hogy „egyáltalán nem”, illetve 9% „kisebb része kapcsolódott”.

Ismeretes az OBB szervezői előtt, hogy a versenyzők munkaterülete nem homogén. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen színes összetételű versenyzői kör számára, ahol más és más állhat a napi munkavégzés fókuszában, nem könnyű definiálni a napi munkával szinergiában lévő feladatokat.

Az egyes fordulók lezárását követően megvizsgáljuk a versenyzők észrevételeit, és véleményünkből egy szakmai állásfoglalással bíró információdús összeállítást készítünk, amelyben igyekszünk reflektálni és érdemi visszajelzést adni a tanulságos és széles publikumot érintő szakmai kérdésekre, valamint megpróbálunk válaszolni a közérdeklődésre igényt tartó versenyzői észrevételekre, panaszokra és kérésekre is.

A fordulók tanulságaiból készített szakmai összefoglalót minden esetben az OBB honlapján publikáljuk. A kérdőív válaszai alapján úgy véljük, hogy a jövőben is célszerű elvégezni ezt a roppant időigényes, jókora odafigyelést igénylő és a szakmai kérdések pontos bemutatására nagy hangsúlyt helyező alkotói munkát.

Három éve azzal az újítással éltünk, hogy a fordulókat követően Bérügyviteli Klub néven online konzultációs fórumot szerveztünk. A klub rendszeres résztvevői igénylik a véleménycsere ilyesfajta – online – fórumát.


A mindent eldöntő jelenléti forduló

A Bajnokság végső sorrendjét, az első 10 helyezett kilétét az ötödik, jelenléti forduló eredménye dönti el, amit a Budapesti Gazdasági Egyetem számítógépes termeiben tartunk.  Így minden érintett számára azonosak a tárgyi és informatikai feltételek, azaz a saját tudás mellett mindenki ugyanazon – előre ismertetett – információs forrásokat tudta csak igénybe venni a feladatok megoldásához.
A tapasztalatok szerint a jelenléti forduló kapcsán két visszatérő paraméter szokott felvetődni:

 • hány főt hívjunk meg a versenyre (eddig minden esetben – a legtöbb pontszámot elérő – 50 főnek küldtünk meghívót);
 • mennyi időt kapjanak a versenyzők a feladatok megoldására (a most lezárult XI. OBB-én 150 perc állt a versenyzők rendelkezésére).

Az informális vélemények alapján azzal a hipotézissel éltünk, hogy a létszám emelésére nincs, viszont a feladatok megoldására rendelkezésre álló időtartam növelésére van reális igény, amit a válaszadók vissza is igazoltak:

 

Az utolsó nyitott kérdésben kértük a válaszadókat, fogalmazzák meg a bajnoksággal kapcsolatban egyéb észrevételeiket. Többen vették a fáradságot, s fogalmaztak meg észrevételt, kritikát, javaslatot és helyenként köszönetet. Nagyon hasznosak a bajnokság szervezése szempontjából, igyekszünk minél többet figyelembe venni.

 

Folytatás

Az OBB – az eddigi kondíciókhoz hasonlóan – 2024-ben is folytatódik, melyre várjuk a régi és az új versenyzőket is.