Íme a kérdőíves kutatás eredménye

A X. OBB versenyzői körében lefolytatott kérdőíves kutatás eredményei 191 válaszadó kérdőívének feldolgozásából született. Köszönjük a válaszokat, a három nyertes sorsolása megtörtént és a nyereményeket már postáztuk.

Mivel már több éve végzünk hasonló kutatást, ezért a mostani eredmények lehetőséget teremtettek az összehasonlításra is.

Megállapítható, hogy a 25-44 év közötti korosztály alkotja a mezőny derékhadát (45,5%), melyet a 45-54 év közötti korosztály követ (38,2%). A szakma fiatalabb képviselőit (18-24 éveseket) még nem hozta lázba az OBB.

A válaszadók több mint 50%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel és a versenyzők 86,3%-ának államilag elismert szakképesítése is van, ami jól mutatja, hogy a bérügyviteli szakma ellátásához egyre komplexebb tudásra van szükség és többnyire nem elegendő a felsőfokú kvalifikáció, kell speciális szakismeret is.

A kutatásban a résztvevők szakterülete felől is érdeklődtünk, amelyet különösen a feladatkészítés szempontjából tartottunk fontosnak, mivel a fordulók témaköreit szeretnénk jobban összhangba hozni a résztvevők munkaterületével.
A válaszokból látszik, hogy a bérügyvitel viszi a pálmát (70,7%), de számottevő arányban foglalkoznak társadalombiztosítási (37,2%), a könyvelési (18,8%), a pénzügyi (12%) illetve az adózási kérdésekkel is.

Rákérdeztünk arra is, hogy a négy online forduló feladatainak megoldásához, milyen külső forrásokat használnak a résztvevők. A válaszok nem hordoztak meglepetést, mert a jogtár/jogszabályok kerültek az első helyre (82,7%). Mivel a versenyzők több forrásból tájékozódnak a NAV hírlevelei és egyéb tájékoztatói is elékelő helyre kerültek (71%), melyet a szakmai publikációk (52,4%), a szakmai szervezetek/egyesületek internetes oldalai (28,8%), illetve a szakmai fórumokon elhangzott előadások követnek (19,9%).

A legtöbben a szakmai fejlődést, a szakmai megmérettetést, a jogszabályok változásának követését és a versenyszellemet tartják az OBB legfőbb ösztönző tényezőjének. Azok, akik menet közben abbahagyják a versenyt, a munkahelyi elfoglaltságot jelölték meg legfőbb oknak.

A 7-10 alkalommal résztvevő versenyzők aránya kb. 20%-ra becsülhető, akiknek a X. OBB lezárása során igyekeztünk külön figyelmet is szentelni. Azokat, akik minden alkalommal résztvevői voltak az OBB-nek, és felhívásunkra reflektáltak (31 fő), meghívtuk a X. OBB díjátadójára, és kitartó versenyzői magatartásukat JUBILEUMI OKLEVÉLLEL ismertük el. Figyelmet érdemel, hogy a versenyzők közel negyede (24,1%) új versenyző!

 

A feladatokkal kapcsolatban a válaszadók 32,5%-a úgy nyilatkozott, hogy fordulónként 2-3 órát fordítanak a feladatok megoldására, míg 33,5%-a 4-5 órában jelölte meg ezt az időtartamot.

 

A megkérdezettek 55,5%-a nyilatkozott úgy, hogy a feladatok nehezek voltak. Csak kisebb arányban (39,3%) vallották megfelelő nehézségűnek – az egyébként meglehetősen szubjektív megítélésű – nehézségi paramétert. Ezek a jelzések komoly üzenetet hordoznak a feladatkészítők számára.
Ezért továbbra is komoly figyelemfelhívásnak tekintjük azokat a véleményeket, melyek azt kérik, hogy a verseny nehézségi foka fokozatosan emelkedjen a kezdettől a befejezésig.

A válaszolók között továbbra is egyetértés van abban, hogy a feladatok tartalma összességében rendben van (25,3% szerint „kiváló”, 54,7% szerint pedig „nagyon jó”). Viszont továbbra is folyamatos igény mutatkozik arra, hogy elsősorban a „valós életben előforduló, több gyakorlati feladat” kerüljön ki a feladatkészítők kezéből és visszatükröződjenek a bérügyvitel világát érő új trendek és kihívások. A bérügyi témák mellett többen új tartalmi elemeket is szívesen látnának a verseny során.

 

A versenyzői igényekkel összhangban évek óta kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a szakértők által elkészített feladatok érthetőek és egyértelműek legyenek. Ennek ellenére mégis ezen a területen kapjuk a legtöbb kritikát.

Mivel a feladatokat készítő szakértők gyakorló szakemberek, igyekeztek minél inkább a napi munkához kapcsolódó feladatokat kidolgozni fordulóról fordulóra.
Ennek ellenére a megkérdezetteknek csak 7,4%-a gondolta úgy, hogy a feladatok teljes egészében kapcsolódtak napi munkájukhoz. Nyilvánvalóan, hogy egy ilyen színes összetételű versenyzői kör számára, ahol más és más állhat a napi munkavégzés fókuszában, nem könnyű definiálni a napi munkával szinergiában lévő feladatokat.

Az egyes fordulók lezárását követően a résztvevőknek 5 naptári nap áll rendelkezésükre, hogy a versenyfeladatokkal kapcsolatos szakmai kérdéseket tegyenek fel, jelezzék a megoldásokkal kapcsolatos esetleges problémáikat, panaszaikat. Az észrevételeket, felvetéseket 5 munkanapon belül megvizsgáltuk, és véleményünkből egy szakmai állásfoglalással bíró, információdús összeállítást készítettünk, melyet minden esetben az OBB honlapján publikáltunk. A válaszok alapján ezekkel az összefoglalókkal a megkérdezettek 53,8%-a elégedett.

A kutatás arra is rámutatott, hogy a versenyzők többsége – eltérő megoldások, illetve álláspontok esetén – nem él saját szakmai véleményének kifejtésével, elfogadja a feladatokba – a szakértők által – kódolt logikát, s nem fogalmaz meg szakmai észrevételeket, arányuk 2021-ben 59%, 2022-ben pedig 55,4% volt. Akik éltek felszólalás lehetőségével, azok szinte mindegyike teljesen vagy többnyire egyetértett és elfogadta a szakértők válaszait.

 

Immáron második éve, a fordulókat követően Bérügyviteli Klub néven online konzultációs fórumot szerveztünk. A válaszok összességében (81,2%) arra utalnak, hogy a versenyzők igénylik a véleménycsere ilyesfajta – online – fórumát.

Köszönjük minden kérdőív kitöltőnek, hogy válaszaikkal, véleményükkel segítenek bennünket, szervezőket, hogy a bajnokság lebonyolítását mindig finomítani, javítani tudjuk.

És végül azoknak, akik kitartóan végigolvasták ezt az összefoglalót, álljon itt egy kis humormorzsa, egy vers versenyzőnk tollából:

 

VERS
„Mikor elérkezik a hónap közepe,
lelkesen rávetődünk az e-learning felületre,
zizegnek a fejek, remegnek a térdek,
vajh milyen témában érkeznek a ravasz kérdések.

És akárcsak abban a híres tündérmesében,
éjfélkor, egy varázsütésre lezárul minden.
Ohh, hányszor kaptam ilyenkor utólag a fejemhez:
’Ez miért nem jutott hamarább az eszembe?!’

Az ötödik fordulóba is küzdelmes a bejutás,
az első Tíz pedig maga a mennyország.
Ezen cél olykor oly lehetetlen vágyódás,
akár a Holdon a napfényben strandolás.”