A XII. Országos Bérügyviteli Bajnokság versenyszabályzata

1. A bajnokság célja

A bajnokság szervezett keretet biztosít a bérügyviteli szakmában dolgozó munkatársak számára szakmai ismereteik bővítésére, az adó- és munkaügyi jogszabályok változásainak követésére és alkalmazására, továbbá a szakma, a bérszámfejtői hivatás összetettségének széles közvélemény előtti bemutatására. A bajnokság jó lehetőséget teremt a társadalom adótudatosságának növeléséhez és az önkéntes jogkövetés elősegítéséhez is. Segíti a munkaadókat a bérügyviteli tevékenységek pontos és normakövető ellátásához szükséges munkatársak naprakész felkészítésében.

2. A bajnokság potenciális résztvevői

A versenyen való indulásnak képesítési/szakképesítési/foglalkoztatási követelményei nincsenek, azaz a bajnokságba bárki benevezhet. Nem belépési feltétel az sem, hogy a résztvevő jártas legyen bármely bérügyviteli szoftver használatában. A versenyen való indulás elsősorban azok számára ajánlott, akik a bérügyvitel területén (pl. bérügyintézői munkakörben) dolgoznak, vagy ilyen irányú szakképesítéssel (pl. Bérügyintéző vagy Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó), illetve magasabb szintű szakirányú végzettséggel rendelkeznek vagy éppen ezen a területen képzésben vesznek részt.

Az indulásnak nem feltétele a fennálló munkaviszony sem. (Pl. álláskeresői státuszon lévő is indulhat a versenyen.)

A bajnokságba bekapcsolódhatnak az alap- és mesterszakon (BA és MA) tanuló, továbbá a felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók is.

3. Jelentkezés a versenyre

A NEXON ‑ a versenyt mentoráló szervezetek támogatásával – Versenyfelhívást tesz közzé a médiában és a partneri kommunikációs csatornákon, amelyben tájékoztatja a potenciális résztvevőket a jelentkezés és a részvétel szabályairól.

Jelentkezni és bővebb információt nyerni – a NEXON által erre a célra létrehozott ‑ www.berugyvitelibajnoksag.hu honlapon lehet.

Jelentkezési határidő: 2024. április 18.

A verseny 2024. április 20-án indul, de május 15-ig bekapcsolódhatnak az érdeklődők.

A versennyel kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatot itt tekintheti meg.

4. Versenyfeladatok és a teljesítmény pontozása

A bajnokság két fázisból áll.

ELSŐ FÁZIS

Négy hónapon keresztül (április, május, augusztus és szeptember) feladatsor jelenik meg a http://elearning.nexon.hu oldalon, amelyre felhasználónévvel és jelszóval tud belépni minden résztvevő. A belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót a jelentkezés után a NEXON-tól kapják meg a résztvevők.

Belépést követően az Országos Bérügyviteli Bajnokság kategória alatt található 2024. évi versenyre kattintva érhetők el a feladatok, melyek megoldását egy alkalommal lehet leadni az e-learning keretrendszerben.

A Szakértői team által kidolgozott és a Lektori team által validált havi feladatsor 5 feladatból áll:

ELSŐ FELADAT
A bérügyvitellel, az adójogi normákkal összefüggő – 15 kérdésből álló – feleletválasztós kérdéssor. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Az elérhető maximális pontszám: 15 pont.

MÁSODIK FELADAT
A bérügyvitellel, a munkajogi normákkal összefüggő 15 Igaz‑Hamis tesztkérdés. Minden helyes válasz 1 pontot ér. Az elérhető maximális pontszám: 15 pont.

HARMADIK FELADAT
Az elméleti tudást mérő feladvány. A helyes válasz 20 pontot ér.

NEGYEDIK FELADAT
Lehetőség szerint az adott időszakban időszerű – számításos ‑ gyakorlati feladatok, melyek helyes megoldása 20 pontot ér.

ÖTÖDIK FELADAT
Lehetőség szerint az adott időszakban időszerű – számításos ‑ gyakorlati feladatok, melyek helyes megoldása 30 pontot ér.

Egy fordulóban összesen 100 pontot lehet szerezni:

Feladatok Pontszám
ELSŐ FELADAT 15
MÁSODIK FELADAT 15
HARMADIK FELADAT 20
NEGYEDIK FELADAT 20
ÖTÖDIK FELADAT 30
Összesen: 100

A verseny első fázisában – minden forduló valamennyi feladatának hibátlan megoldása esetén – összesen 400 pont érhető el.

MÁSODIK FÁZIS

A négyhavi feladatmegoldásban „jeleskedő”, 50 legjobb eredményt elérő versenyző tantermi körülmények között vesz részt a feladatok megoldásában, melyek helyes megoldása 100 pontot ér.

5. A bajnokság helyezettjei

A négyhavi feladatmegoldásban legtöbb pontot elérő 50 versenyző kerül be a második fázis fordulójába, ahol maximum 100 pontot lehet szerezni.
A jelenléti fordulóban nyújtott teljesítmény (pontszám) határozza meg a bajnokság résztvevőinek végső sorrendjét. Pontegyezőség esetén a feladat leadásának ideje határozza meg a helyezés sorrendjét.

6. A versenyfeladatok publikálása

A feladatok minden hónap 20-án kerülnek nyilvánosságra (először április 20-án). A versenyfeladatok megoldására egy hónapon át lesz lehetőség.

7. A bajnokság formai paraméterei

 • A bajnokságba bárki benevezhet.
 • A bajnokság 5 fordulóból áll (4 forduló az első fázisban és 1 forduló a második fázisban).
 • A verseny egyéni jellegű, csoportos indulásra nincs lehetőség.
 • A versenybe bármikor be lehet kapcsolódni.
 • A versenyben részt vehetnek a BGE, az MKIK és a NAV munkatársai is. A NEXON saját dolgozói részére külön (belső) versenyt indít.
 • A benevezett résztvevő – külön bejelentés nélkül bármikor „kiszállhat” a versenyből.
 • Nevezési díj nincs.
 • A versenyben csak olyan – a Szakértői team által kidolgozott – versenyfeladatot lehet használni, amelyet a Lektori team jóváhagyott.
 • A kiírt feladatokhoz további kiegészítő, értelmező magyarázatok nem fűzhetők!
 • A versenyfeladatokat a NEXON (az Operatív team munkatársai) töltik fel az elearning keretrendszerbe.
 • A versenyfeladatok április, május, augusztus és szeptember 20-án kerülnek nyilvánosságra. (Nyáron [júniusban és júliusban] 2 hónapos szünetet tartunk.)
 • A versenyfeladatok megoldására egy-egy hónap áll rendelkezésre. Ekkor a rendszer automatikusan lezár, s ezután már nincs mód a feladatok leadására.
 • A fordulók lezárása után az elért pontszám megtekinthető az e-learning rendszerben.
 • A fordulók lezárása után 5 naptári nap áll rendelkezésre a kérdések, az esetleges problémák és panaszok – e-mailen történő – benyújtására, amelyeket a berugyvitelibajnoksag@nexon.hu címre kell továbbítani.
 • A szakmai jellegű észrevételeket, felvetéseket 5 munkanapon belül a Szakértői team válaszolja meg, a technikai/műszaki jellegű problémák kapcsán – ugyancsak 5 munkanapon belül az Operatív team intézkedik.
 • A szakértői team válaszait – a kérdésekkel együtt- a Hírek aloldalon nyilvánosan publikáljuk. Emellett a feladatkészítőkkel való szóbeli egyeztetésre is lehetőség van az első négy forduló után megrendezésre kerülő Bérügyviteli Klubbon.
 • A feladatok megoldásához – az első fázisban minden információforrást igénybe lehet venni, kivéve a Szakértői, Lektori és Operatív team tagjainak támogatását.
 • A második fázis fordulójára külön speciális szabályokat dolgoz ki a NEXON.

8. A résztvevők teljesítményének elismerése és díjazása

A bruttó 2 millió összdíjazású bajnokság nyertesei pénzbeli, illetve tárgyi jutalomban részesülnek.
A NEXON bruttó 1,3 millió forintot biztosít a legtöbb pontszámot elérő három versenyző díjazására:

 • az első helyezett bruttó 600 ezer forintos,
 • a második helyezett bruttó 400 ezer forintos és
 • a harmadik helyezett bruttó 300 ezer forintos díjazásban részesül.

Mindezeken túlmenően a NEXON bruttó 700 ezer forinttal járul hozzá a bajnokság további hét helyezettjének jutalmazásához.

A bajnokság szponzorálása nyitott, ezért üzleti partnereink számára van lehetőség különdíjak (nívódíjak) felajánlására is.

A bajnokságban legtöbb pontszámot elérő 100 résztvevő a BGE, a NAV és a NEXON képviselője által aláírt, a szakmai kiválóságot igazoló Tanúsítványt kap.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a bajnokság első tíz helyezettjének teljesítményét oklevéllel is hitelesíti.

Azon hallgatók számára, akik bekerülnek a legjobb teljesítményt nyújtó versenyzői körbe, a NEXON ösztöndíjat, továbbá féléves gyakornoki munkahelyet kíván biztosítani.

9. Eredményhirdetés

Az ünnepélyes eredményhirdetésre ‑ a bajnokságot mentoráló szervezetek bevonásával – november/december hónapban kerül sor.