Adatvédelmi nyilatkozat

A NEXON Kft. (1138. Budapest, Váci út 185., továbbiakban: NEXON) mint adatkezelő tiszteletben tartja mindazon személyek személyes adatokhoz fűződő jogait, akik az Országos Bérügyviteli Bajnokság (továbbiakban: Bajnokság) meghirdetésével és lebonyolításával összefüggő internetes oldalakat felkeresik, illetve a Bajnokságra regisztrálnak és abban részt vesznek. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a NEXON milyen személyes adatokat tart nyilván, és azokat miként használja fel.

A Bajnokság meghirdetése és szabályai, a regisztráció, a Bajnoksággal kapcsolatos hírek az www.berugyvitelibajnoksag.hu oldalon találhatóak. A Bajnokság egyes fordulóinak feladatai a NEXON elearning keretrendszerének weboldalán, az elearning.nexon.hu címen érhetőek el (regisztrációt követően). Mindkét weboldal üzemeltetője és adatkezelője a NEXON. Az elearning keretrendszer Adatvédelmi nyilatkozata az elearning.nexon.hu oldalon érhető el.

A Bajnokság weboldalának meglátogatásával Ön egyúttal tudomásul veszi, hogy aláveti magát az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR), és az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatban rögzített feltételeket.

A Bajnokságra regisztrálni és a Bajnokság weboldalának szolgáltatásait igénybe venni kizárólag 16 év feletti személyek jogosultak. Miután a regisztráció önkéntes, Ön a regisztrációval igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A regisztráció során a regisztráló személy felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a NEXON ezért felelősséget nem vállal.

A Bajnokság weboldalának böngészése során Ön egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a weboldalon elhelyezett jelentkezési űrlapok kitöltésével történik.
Ön a honlap látogatásával illetve a Bajnokságra történő regisztrálással egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a NEXON számára, tudomásul veszi, hogy a Bajnokságon való részvétel feltétele a Jelentkezés oldalon bekért személyes adatok önkéntes szolgáltatása és hozzájárul ahhoz, hogy a NEXON ezen adatokat a lentebb meghatározott célból felhasználja.

A Bajnokság weboldala statisztikai célból automatikusan rögzíti a felhasználó egyes látogatási adatait. Ezen adatok a felhasználó személyének beazonosítására nem alkalmasak, megadásukat a felhasználó a saját böngészőjében letilthatja (cookie-k tiltása). Ez nem befolyásolja a Bajnokságra történő jelentkezést illetve a részvételt. További információt kaphat a weboldalon található coockie tájékoztatóra kattintva.

A Bajnoksággal összefüggésben a NEXON az alábbi személyes adatokat gyűjti és használja fel:

Adat Felhasználói hozzájárulás Adatkezelés célja
felhasználónév Kötelező Felhasználó beazonosítása az e-learning rendszerben
felhasználói jelszó Kötelező Felhasználó beazonosítása az e-learning rendszerben
résztvevő neve Kötelező Résztvevő beazonosítása, felhasználó beazonosítása az e-learning rendszerben
résztvevő e-mail címe Kötelező Kapcsolattartás a résztvevővel, felhasználó beazonosítása az e-learning rendszerben
résztvevő telefonszáma Önkéntes Kapcsolattartás a résztvevővel a Bajnokság ideje alatt
felhasználó által az e-learning rendszerben végzett fő műveletek adatai (tevékenység és időpont) Kötelező
  • versenyeredmények alátámasztása
  • reklamáció vagy vitás helyzetek esetén bizonyítás céljából
a résztvevők eredményei Kötelező
  • az eredmények kiértékelése
  • eredményhirdetés alátámasztása
  • reklamáció vagy vitás helyzetek esetén bizonyítás céljából

A felhasználónév, felhasználói jelszó, résztvevő neve és résztvevő e-mail címe regisztrációt követően átadásra kerül az elearning rendszerbe.

A Bajnoksággal összefüggésben gyűjtött személyes adatokat a NEXON marketing célra nem használja fel. Statisztikai adatgyűjtés céljából csak anonimizált adatokat gyűjtünk.

A NEXON a Bajnoksággal összefüggő felhasználói adatokat titkosan kezeli, azokat a felhasználó hozzájárulása nélkül jogosulatlan harmadik félnek nem adja át.

A NEXON adatkezelőként gondoskodik arról, hogy a Bajnoksággal összefüggésben kezelt személyes adatok biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elveszése ellen, valamint az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.

A Bajnokság adatkezelője a NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. (1138. Budapest, Váci út 185), az adatkezelő adatvédelmi felelőse Korom Miklós.

A NEXON a berugyvitelibajnoksag.hu weboldalt az ATW Internet Kft. (1138 Budapest, Esztergomi út 66. fsz. 1.) tárhelyszolgáltatását igénybe véve üzemelteti. Az adatfeldolgozó elérhetősége adatvédelmi kérdésekben: +36 1 6000 ATW, +36 1 6000 289 support@atw.co.hu

A NEXON az elearning keretrendszer üzemeltetéséhez (szerverüzemeltetés) külső technikai supportot vesz igénybe a DAMIT Informatika Kft-től. (6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.). Az adatfeldolgozó elérhetősége adatvédelmi kérdésekben: +36 1 6663 777 let-it@damit.eu

A résztvevő a berugyvitelibajnoksag@nexon.hu email címen kérheti a Bajnokságra történt regisztrációjának illetve személyes adatainak törlését. Regisztráció törlése esetén a résztvevő összes a Bajnoksággal kapcsolatos személyes adata törlésre kerül, így a résztvevő versenyeredményei is.

A résztvevő adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos bejelentéseit, illetve személyes adatai védelmével kapcsolatos kérdéseit az adatvedelem@nexon.hu címre küldheti be.

A Bajnoksággal összefüggésben a NEXON a felhasználók aktivitására és eredményeire vonatkozó adatokat a Bajnokság lezárását követően 1 évig őrzi meg, majd ezt követően törli. Az elearning keretrendszerben a felhasználó azonosítását szolgáló adatok – amennyiben a felhasználó a meghosszabbítást külön nem kéri – inaktivitás esetén 1 év elteltével törlésre kerülnek (felhasználó törlése a rendszerből). A résztvevő bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból, azonban tudomásul veszi, hogy amennyiben a kérelem a Bajnokság lezárulta előtt érkezik, az a Bajnokságból történő kizárással jár, mivel lehetetlenné teszi a felhasználó gépi beazonosítását, eredményei automatikus gyűjtését és kiértékelését az elearning rendszerben.

Amennyiben a résztvevő a NEXON elearning keretrendszerében a Bajnokságtól függetlenül aktív felhasználó, a regisztráció törlése során a keretrendszerből csak a Bajnokság kurzusát érintő adatai kerülnek törlésre. Amennyiben az elearning keretrendszerből is teljes törlését kéri a résztvevő, azt a moodle@nexon.hu email címre küldött üzenettel jelezheti az adatkezelő felé.

A résztvevő a Bajnokságban elért eredményeit a NEXON elearning keretrendszerében bármikor megtekintheti. A NEXON reklamációs vagy vitás esetek kezelése során lehetőséget biztosít a résztvevő számára saját adatai megismerésére.

A NEXON a résztvevő számára lehetővé teszi regisztrációs adatai módosítását a berugyvitelibajnoksag@nexon.hu email címre küldött kérés alapján.