Bérügyviteli Bajnokság 2022

A versenykiírás szerint folytatódik a X. bérügyviteli bajnokság

Bízunk benne, hogy az OBB résztvevői – a nyári élmények és megpróbáltatások után 🙂 – nagy izgalommal és ünnepi hangulatban várják a verseny új kihívásait, mivel nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-tól elérhetőek az OBB következő, 3. fordulójának feladatai, amelyek leadási határideje szeptember 19-e éjfél.

A forduló megszokott nehézségi fokkal rendelkező feladatai a hagyományos szerkezetet követik.

  • A bemelegítő feladatnak is tekinthető igaz-hamis kérdések között szó lesz például a csekély mértékű ajándékról, annak mértékéről, évi gyakoriságáról, illetve megkérdezzük, hogy minősíthető-e a csekély mértékű ajándék egyes meghatározott juttatásnak. El kell dönteni helyes vagy hamis voltát annak az állításnak is, hogy a munkáltató a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén a munkavállaló részére a közlekedési bérlet, jegy 100%-át is megtérítheti, és a munkavállalónak a teljes ár megtérítése esetén sem keletkezik adókötelezettsége.
  • A feleletválasztós kérdések között – a diákok nyári szünetére tekintettel – arra az aktuális, a tanulók munkavállalásával kapcsolatos kérdésre is keressük a választ, hogy vajon az iskolai szünetben a 15. életévét betöltött, nappali tagozaton tanuló diák szülői hozzájárulás nélkül is vállalhat-e munkát? De afelől is érdeklődünk, hogy egy 19 éves, nappali tagozaton tanuló egyetemista egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban 1 naptári hónapon belül összesen legfeljebb hány naptári napig létesíthet határozott időre munkaviszonyt?
  • A forduló 3. feladatában szó lesz – többek között – a rehabilitációs ellátásról; rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló határozatlan idejű foglalkoztatásának körülményeiről, továbbá az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) választásáról, illetve annak mértékéről. Az ekho kapcsán helyes választ remélünk arra a kérdésre is, hogy vajon a magánszemély az ekho-alap összegétől függetlenül biztosítottnak számít-e?
  • A forduló 4. feladata egy esetleírást tartalmaz, amely a cafetériára fókuszál, beleértve a jogosultság, a nyilatkozat határidőre történő leadását, illetve a választható elemek (pl. óvodai, bölcsődei térítési díj, SZÉP-kártya vendéglátás, készpénzjuttatás, önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár tagdíj hozzájárulás, valamint a munkába járás költségtérítése) kérdéskörét is.
  • Az 5., a leghúzósabbnak számító, 30 pontot érő feladat egy igazi bérszámfejtést igénylő feladvány, amely keretében el kell végezni a nevezett munkavállaló (egy felsőoktatási intézmény nappali tagozatára felvételt nyert hallgató, aki a nyári szünetben egy gazdasági társaságnál részmunkaidős munkát vállal napi 4 órás munkaviszonyban, határozott időre) 2022. július és augusztus havi bérszámfejtését és válaszolni kell néhány kérdésre is. Például arra, hogy mennyi a munkavállaló 2022. július, illetve augusztus hónapban kifizetett személyi jövedelemadó alapot képező jövedelme?

Bízunk benne, hogy a több hónapos kihagyás után hamar formába lendülnek az OBB résztvevői, s a rendelkezésre álló egy hónap alatt sikerrel oldják meg a feladatokat, amelyeket – a meghirdetett ütemezésnek megfelelően – szeptember 19-e éjfélig lehet rögzíteni az e-learningben!