Számológép

Lezajlott az ötödik alkalommal elindított Országos Bérügyviteli Bajnokság első fordulója

A NEXON április 15-én ismét útjára indította – a 2 millió forint összdíjazású – V. Országos Bérügyviteli Bajnokságot, amely továbbra is élvezi a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakmai támogatását.

A bajnokság az előző években bevált módon (április, május, augusztus, szeptember hónapban egy-egy online és októberben egy jelenléti forduló szervezésével) zajlik.

Távoli hozzáférés a feladatokhoz

A versenyfeladatokhoz a http://elearning.nexon.hu oldalon, felhasználónévvel és jelszóval tudtak hozzáférni a résztvevők, amelyek megoldását egy alkalommal lehetett leadni az e-learning keretrendszerben.

A szakértői team által kidolgozott és a lektori team által validált elméleti és gyakorlati feladatok sikeres megoldásával továbbra is 100 pontot lehetett szerezni az első fordulóban.

Tovább nőtt az érdeklődés

A számok azt mutatják, hogy 2013. óta folyamatosan nő a verseny iránt érdeklődők száma, s az V. Országos Bérügyviteli Bajnokságra már 1242 versenyző regisztrált.

Szoros verseny az első fordulóban

Az első forduló feladatainak megoldására – az eddigi gyakorlatnak megfelelően –egy hónap állt rendelkezésre. A feladatmegoldásban elért pontszám, továbbá a 2. feladat levezetése, illetve az IGAZ-HAMIS teszt és a feleletválasztós feladat megoldásai az e-learning keretrendszerben – a korábbi évek gyakorlatától eltérően –a forduló lezárása után voltak megtekinthetők.

Az összes induló közül 620 versenyző szerzett pontot.

  • az első, 20 pontos feladat átlaga: 12 pont;
  • a második, 50 pontos feladat átlaga: 24 pont;
  • a harmadik, 15 pontos feladat átlaga: 7 pont és
  • a negyedik 15 pontos feladat átlaga: 9 pont.

Az elérhető 100 pontból – átlagosan – 51 pontot értek el a résztvevők (beleértve azokat is, akik csak egy feladat megoldásáig jutottak.)

Feltehetően szakértőink nehéz feladatcsomagot állítottak össze (erre utal az alacsonynak számító 51 pontos átlag is), mert az idei első fordulóban mindösszesen 1 versenyző ért el 100 pontot. (Tavaly ez 31 résztvevőnek sikerült!) Ketten szereztek 99 pontot és hárman 98 pontot.

Az első száz versenyző viszont remekelt, mert átlageredményük egészen szenzációs: 91 pont. (A „százas” élmezőnybe 84 ponttal lehetett bejutni!)

Az észrevételek megtételének és válaszolásának szabályai

A fordulók lezárása után 5 naptári nap áll rendelkezésre a kérdések, észrevételek, az esetleges problémák és panaszok – e-mailen történő – benyújtására, amelyeket a berugyvitelibajnoksag@nexon.hu  címre kell továbbítani.

A szakmai jellegű kérdéseket/észrevételeket a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül a Szakértői team válaszolja meg.

A technikai/műszaki jellegű problémák kapcsán – a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül – az Operatív team intézkedik.

Néha kapunk határidő után is kérdéseket, észrevételeket, de a jövőben – erőforrás hiányában – ezekre már nem kívánunk reflektálni.

A feleletválasztós teszt 5. pontjához tett egy versenyző észrevételt, amely szerint a felkínált három lehetőségből nem igaz, hogy „A gyermeket szülő nő 2017. árpilis 9-ig, ezt követően pedig az örökbe fogadni szándékozó nő jogosult csed-re 2017. augusztus 24-ig”.

Szakértőnk azzal támasztotta alá a fentieket (a nem igaz álláspontot), hogy „A kérdés jogszabályi alapja az Ebtv. 40.§ (1), (4) – (5) bekezdés, valamint az Mt. 129.§-a.

A csed-re, valamint a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezésekből következően ugyanazon gyermekre tekintettel több személy is részesülhet csed-ben. Ebben az esetben a gyermeket szülő nő és a másik személy ellátásra való jogosultsága független egymástól.

A kérdés szerinti esetben a 2017. március 10-én született gyermeket egy házaspár örökbefogadási szándékkal gondozásba veszi. A gondozásba vételre 2017. április 10-én került sor. Mivel ebben az esetben – az Mt. 129.§-a alapján – a szülő nő szülési szabadságának az időtartama a szülést követő 6 hétnél rövidebb nem lehet, ezért a gyermeket szülő nő 2017. április 20-ig jogosult csed-re.

Igaz-hamis feladatok közül egyik versenyzőnk a 6. kérdésre adott „hivatalos” választ („Igaz”) vitatta, ami így hangzott: „Míg külföldi kiküldetés lehetséges nem csak munkaviszony, hanem megbízási jogviszony keretében is, addig külszolgálatra csak munkaviszony keretében kerülhet sor”. Felvetése szerint ez az állítás „Hamis”!

Nos, szakértőnk nem adott helyt a reklamálónak, mert a „külföldi kiküldetés” és a „külszolgálat” két különböző fogalom, amelyet az Szja tv. (3.§ 12. pont és 13. pont) elhatárol: „Az Szja tv. szerint a külföldi kiküldetés egy tágabb fogalom, amely nem csak munkaviszony keretében történő kiküldetést takar. Ezen belül a külszolgálat egy szűkebb fogalom, amikor maga a munkáltató a kiküldő. A külföldi munkavégzést attól függően nevezhetjük tehát külszolgálatnak vagy külföldi kiküldetésnek, hogy ki rendelte el. Amennyiben a munkáltató, akkor külszolgálatról, a többi esetben külföldi kiküldetésről beszélünk.

A két fogalom közötti alapvető különbség az, hogy külszolgálatra a munkáltató munkavállaló viszonylatában kerülhet sor munkaviszony (nem önálló munka) keretében (a külszolgálat címén kapott összeg munkaviszonyból származó bevételnek minősül), míg külföldi kiküldetés lehetséges bármely belföldi illetőségű magánszeméllyel kapcsolatban is, nemcsak munkaviszony, hanem megbízási jogviszony keretében is”.

Voltak olyan versenyzők, akiknek a kerekítéssel gyűlt meg a bajuk. Ismét elmondjuk, hogy az „egész számformátum” azt jelenti, hogy nem írunk tizedest, hanem egész számra kerekítünk.

A részösszegeket két tizedes pontossággal kell számolni, de annak ellenére, hogy azokra nem kérdezünk rá, értékük mégis fontos, mert azok összegével kell továbbszámolni, majd a kerekítést a kiszámított összegen szükséges végrehajtani, s az egész számformátumot megadni.

Sajnos ilyen hiba esetén nem áll módunkban a megoldást elfogadni!

Megkezdődött a második forduló

Május 15-én felkerültek az e-learning keretrendszerbe az OBB második forduló versenyfeladatai is.

A versenybe bekapcsolódni még most sem késő, hisz az OBB nem csak verseny, hanem egy szakmai fórum is, amely szervezett keretet igyekszik biztosítani a szakmai ismereteik bővítésére, az adó- és munkaügyi jogszabályok változásainak követésére és helyes alkalmazására. De arra is van reális esély, hogy a hátralévő három forduló során nyújtott magas pontszámmal még helyezést is lehet szerezni a bajnokságban.

Fénykép: Designed by Freepik